multivizija

Alpska zavarovana območja - Skupaj za Alpe

ALPARC je mreža zavarovanih območij v Alpah, ki združuje več kot 900 alpskih zavarovanih območij. Ustanovljena je bila z namenom, da bi okrepila sodelovanje na področjih izmenjav izkušenj in znanja ter skupno promocijo za ozaveščanje javnosti o varovanju narave in kulturne dediščine ter trajnostnemu razvoju alpskih pokrajin. Članice mreže ALPARC sodelujejo tudi pri obravnavanju aktualnih vprašanj, kot na primer vzpostavitev ekološke povezanosti in prilagajanje podnebnim spremembam.

 

Originalna in izvirna avdiovizualna predstavitev

Multivizija «Za Alpe « je nastala ob sodelovanju mreže ALPARC z dvajsetimi upravljavci zavarovanih območij v Alpah.

Za ohranitev Alp: Multivizija prikaže raznolike podobe alpskega sveta, pokrajin, običajev, življenja in življenjskih okolij ter možnosti povezovanja na območju alpskega prostora.

Osnova čutne in estetske izpovedi je dialog med prebivalci, upravljavci in obiskovalci alpskih območij. V predstavitvi je povzet v čudovito in edinstveno potovanje po Alpah, ki vodi z vrhov do poseljenih dolin, z vzhoda proti zahodu, s severa proti jugu. Tematske sklope v predstavitvi nakazuje veter.

To je hkrati tudi velika in lepa želja, ki je kot globoko čustvo izražena v zadnjem poglavju multivizije z naslovom Življenje teče.

Tehnični podatki o multiviziji:

Trajanje: 23 minut
Izvedba: Alex Rowbotham | AGR Digital Media  www.agrfoto.com
Glasba: Sandro Di Stefano
Produkcija: ALPARC, Mreža zavarovanih območij v Alpah
Zasnova: 20 projektnih partnerjev, ki so vključeni v mrežo Alparc(našteti spodaj), iz šestih alpskih držav : Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice
Avtorji fotografij: večinoma zaposleni v zavarovanih območjih v Alpah
Jeziki: angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina in slovenščina

> trailer